Đa điểm phân phối & đa tầng quản lý

eCONTACT cung cấp giải pháp cho Khách hàng có hệ thống

đọc thêm
Mobile App, Hotline, eCommerce & Offline

eCONTACT cung cấp giải pháp hệ thống phân phối

đọc thêm
Tem hologram, QR Code & truy xuất nguồn gốc

eCONTACT quản lý sản phẩm của Khách hàng đến từng seri

đọc thêm
Hỗ trợ các báo cáo quản trị trước khi
ban lãnh đạo quyết định đầu tư.

Khách Hàng

Cùng định hướng
Tương lai

12 projects
completed

29 workers
employed

6 awards
winning

100% satisfied
customers

TRADE ON THE GO!